Autor: Marcin Jaranowski

Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracuje w Katedrze Filozofii Praktycznej Instytutu Filozofii. Autor książek: Transcendencja jako ocalenie. Søren Kierkegaard a problem teologii postmodernistycznej, Kraków 2007 oraz Rekonstrukcja zła. Etyczne aspekty opresji w świetle refleksji „ocalonych”, Toruń 2015. Aktualnie zajmuje się filozofią zła oraz etyką.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum