Autor: Ewa Owczarz


Profesor w Zakładzie Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Interesuje się powieścią polską XIX wieku. Autorka książek: Dydaktyka społeczna w powieściach J. I. Kraszewskiego, Warszawa-Poznań-Toruń 1987; Między retoryką a dowolnością. Wśród romantycznych struktur powieściowych w okresie międzypowstaniowym, Toruń1993; Nieosiągalna całość. Szkice opowieści polskiej XIX wieku. Józef Ignacy Kraszewski - Ludwik Sztyrmer - Henryk Sienkiewicz, Toruń 2009; współredaktorka kilku tomów zbiorowych, m.in. Mickiewicz - Słowacki - Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty (współredaktor: Jerzy Smulski), Łowicz 2001; Z problemów prozy - powieść inicjacyjna (współredaktor: Wojciech Gutowski), Toruń 2003; Z problemów prozy - powieść o artyście (współredaktor: W. Gutowski), Toruń 2006; Światy przedstawione. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane Profesorowi Jerzemu Speinie, (współredaktorzy: Maria Kalinowska, Janusz Skuczyński, Marcin Wołk), Toruń 2006; Dygasiński, monograficzny numer „Litteraria Copernicana" 2009, nr 2(4), we współredakcji z Zofią Mocarską-Tycową i Mirosławą Radowską-Lisak.


Dodano do koszyka:

Lorem ipsum