Tymczasowe wyłączenie sklepu

Szanowni Państwo,

z przyczyn technicznych dokonywanie zakupów w naszym sklepie będzie wstrzymane do poniedziałku do godziny 12.00. Przepraszamy za utrudnienia!

Autor: Elżbieta Żbikowska

Absolwentka biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w dziedzinie parazytologii prowadząc badania ekofizjologiczne nad wpływem wybranych gatunków przywr digenicznych na biologiczne parametry gospodarza – ślimaka Lymnaea stagnalis. Przedmiotem naukowych zainteresowań Autorki są również reakcje obronne generowane u ślimaków w odpowiedzi na pasożyty i patogeny – wirusy, bakterie, grzyby. We współpracy z weterynarzami i środowiskiem medycznym Autorka prowadzi także monitoring organizmów pasożytniczych należących do różnych grup systematycznych, stanowiących czynniki etiologiczne parazytoz. Jest członkiem Stowarzyszenia Malakologów Polskich i Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Obecnie jest Kierownikiem Zakładu Zoologii Bezkręgowców na UMK.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum