Autor: Adam Machowski
 ks. dr, autor rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Polityka jako sztuka życia moralnego. Teologiczno-etyczna interpretacja zasad rządzenia i systemu władzy w świetle traktatu „De regno św. Tomasza z Akwinu", obronionej na UMK w Toruniu w roku 2009, oraz artykułów i publikacji z zakresu: teologii moralnej i katolickiej nauki społecznej oraz filozofii politycznej. Obecnie studiuje filozofię na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum