Autor: Agata Sudolska


Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu. Ukończyła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie od1996 r. pracuje w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem. Członek kilku zespołów badawczych realizujących projekty naukowe w zakresie zarządzania wiedzą oraz szeroko rozumianej innowacyjności, finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unii Europejskiej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce zarządzania relacjami rynkowymi przedsiębiorstw oraz na zjawisku kooperacji międzyorganizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji zorientowanych na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. W swoim dorobku dr A. Sudolska posiada kilkadziesiąt publikacji naukowych w dziedzinie zarządzania, zarówno w czasopismach fachowych, jak również pozycjach książkowych. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum