Autor: Aldona Glińska-Neweś

Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierując Katedrą Zachowań Organizacyjnych i Marketingu. Jej zainteresowania badawcze dotyczą relacji interpersonalnych w zarządzaniu, a także innych obszarów zachowań organizacyjnych, w tym kultury organizacyjnej, znaczenia różnic kultur narodowych w zarządzaniu, organizacyjnych zachowań obywatelskich i in. Od lat związana jest z nurtem określanym jako pozytywne zarządzanie, w którym zrealizowała liczne krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. Jest autorką wielu artykułów w liczących się czasopismach, referatów prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz rozdziałów w monografiach. Budowanie pozytywnych relacji w zarządzaniu realizuje w praktyce, pełniąc m.in. rolę koordynatora międzynarodowych programów współpracy swojego Wydziału z partnerami zagranicznymi, a w kadencji 2016–2020 funkcję prodziekana ds. współpracy z zagranicą i rozwoju. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, kina i dalekich podróży.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum