Autor: Wojciech Piasek

Profesor w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1990–1995 studia w Instytucie Archeologii i Etnologii UMK (indywidualny program studiów w zakresie etnoarcheologii), 1992–1996 – studia w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK (historia). Zainteresowania badawcze: etnografia myśli współczesnej w dziedzinie historii i pozaakademickich form historii. Autor, redaktor i współredaktor monografii podejmujących problemy z obszaru współczesnej humanistyki, metodologii historii i historii historiografii.


___


Wojciech Piasek is a professor at the Institute of History and Archives of Nicolaus Copernicus University in Toruń. From 1990 to 1995, he studied at the Institute of Archaeology and Ethnology of Nicolaus Copernicus University (an individual study programme in the field of ethnoarchaeology). From 1992 to 1996, he studied history at the Institute of History and Archives of Nicolaus Copernicus University. His research interests include the ethnography of contemporary thought in the field of history and non-academic forms of history.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum