Autor: Marta Karwacka

absolwentka socjologii oraz zarządzania i marketingu, które ukończyła na UMK, a także studiów podyplomowych z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, które ukończyła w Wyższej Szkole Europejskiej im.ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Swoje zainteresowania naukowe i praktyczne koncentruje wokół problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską na temat współpracy przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Od 2009 roku pracuje w Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu UMK w Toruniu.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum