Autor: Grzegorz Karwasz

prof. dr hab. inż., absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (handel zagraniczny) i Politechniki Gdańskiej (fizyka techniczna), od 2006 roku kierownik Zakładu Dydaktyki Fizyki UMK. W latach 1985-2006 przebywał na uczelniach zagranicznych (Universita’ di Trento, Udine – Włochy, Wayne State University Detroit, Australian National University w Canberze, Freie Universität w Berlinie) prowadząc ćwiczenia, wykłady i laboratoria na wydziałach nauk ścisłych, inżynierii oraz podyplomowych studiach nauczycielskich. Prowadzi badania naukowe w zakresie fizyki atomowej (rozpraszanie elektronów i pozytonów) i ciała stałego (defektoskopia pozytonowa), autor 130 publikacji w czasopismach zagranicznych i 4 monografii w zakresie fizyki atomowej. We współpracy z Bundeswehr Universität w Monachium współtwórca pierwszego mikroskopu pozytonowego (1994). W latach 1996-2005 kierownik Zakładu Spektroskopii w Akademii Pedagogicznej w Słupsku, we współpracy z prof. K. Ernstem (†) twórca pierwszych wystaw interaktywnych z fizyki w Polsce (1998). Autor rozlicznych wystaw i pokazów z fizyki i nauk pokrewnych (m.in. „Geodium” z A. Broniewicz w Toruńskim Planetarium, „Fiat Lux” z M. Kłosińskim w Muzeum Okręgowym w Toruniu), członek Rady Naukowej Centrum „Hewelianum” w Gdańsku. Przewodniczący Komisji Polskiego Towarzystwa Fizycznego ds. komputeryzacji szkolnych laboratoriów przyrodniczych – organizator dorocznego Seminarium Międzynarodowego w Toruniu. Autor 70 publikacji dydaktycznych i pedagogicznych i dwóch „po-ręczników” do fizyki na poziomie szkoły średniej. Ekspert XII Dyrektoriatu UE i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ONZ (IAEA). Odznaczony orderem Komisji Edukacji Narodowej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum