Autor: Roman Murawski
 profesor zwyczajny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zajmuje się logiką matematyczną i podstawami matematyki oraz filozofią matematyki i historią logiki. Autor licznych publikacji wydanych w kraju i za granicą, m.in.: Mechanization of Reasoning in a Historical Perspective (z W. Marciszewskim), Amsterdam-Atlanta 1995; Filozofia matematyki. Zarys dziejów, Warszawa 1995, 2001, Poznań 2008; Recursive Functions and Metamathematics, Dordrecht-London 1999; Zählen. Grundlage der elementaren Arithmetik (z Th. Bedürftigiem), Hildesheim 2001; Współczesna filozofia matematyki, Warszawa 2002; Philosophie der Mathematik (z Th. Bedürftigiem), Berlin 2010; Essays in the Philosophy and History of Logic and Mathematics, Amsterdam-New York 2010. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum