Autor: Kazimierz Maliszewski

Emerytowany profesor zwyczajny, długoletni kierownik Zakładu Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Podejmował i kontynuuje badania w dziedzinie kultury baroku (szczególnie w aspekcie studiów nad sarmatyzmem jako fenomenem kulturowym) i wczesnego oświecenia (m.in. w zakresie badań nad życiem umysłowym Londynu XVIII w.), komunikacji społecznej i mentalności w czasach nowożytnych, staropolskiej religijności i dziejów Kościoła katolickiego w XVI–XVIII stuleciu. Autor ponad 160 publikacji naukowych, w tym książek: Jakub Kazimierz Rubinkowskiszlachcic, mieszczanin toruński, erudyta barokowy (1982), Obraz świata i Rzeczypospolitej w polskich gazetach rękopiśmiennych z okresu późnego baroku (1990), Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej (2001), W kręgu staropolskich wyobrażeń o świecie (2006), Z dziejów staropolskiej kultury i cywilizacji (2010), Stolica świata. Studia z dziejów życia kulturalnego i umysłowego Londynu w XVIII wieku (2014), Krzyż i orzeł. Rola chrześcijaństwa w dziejach kultury polskiej (2017). Poza tym współwydawca (wspólnie z Adamem Kucharskim) Listów Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716–1726) (Toruń 2017).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum