Informacje dotyczące składania zamówień

Szanowni Państwo, zamówienia w sklepie internetowym będzie można składać od nowego roku – przepraszamy za utrudnienia, ale obiecujemy wrócić do Was z dużą promocją, która, mamy nadzieję, to wynagrodzi!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą e-booków!

Autor: Kazimierz Maliszewski

Prof., pracownik Zakładu Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim historię kultury, mentalności i komunikacji społecznej w czasach nowożytnych.  Prowadzi zajęcia na temat historii kultury nowożytnej,  historii Kościoła XVI–XVIII w., wybranych problemów z metodologii historii czasów nowożytnych oraz zagadnień dziejów z kultury staropolskiej na tle europejskim (XVI–XVIII w.). Autor m.in. prac: Jakub Kazimierz Rubinkowski szlachcic, mieszczanin toruński, erudyta barokowy (1982), Obraz świata i Rzeczypospolitej w polskich gazetach rękopiśmiennych z okresu późnego baroku. Studium z dziejów kształatowania się i rozpowszechniania sarmackich stereotypów wiedzy i informacji o "Theatrum mundi" (1990), Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej Studia z dziejów kształtowania się form i treści społecznego przekazu w Rzeczypospolitej szlacheckiej (2001), W kręgu staropolskich wyobrażeń o świecie (2006), Stolica świata. Studia z dziejów życia kulturalnego i umysłowego Londynu w XVIII wieku (2014). Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum