Autor: Mirosław Biczkowski

Dr nauk o ziemi (geografia), wieloletni pracownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce rozwoju lokalnego i regionalnego, głównie w odniesieniu do obszarów wiejskich. Dotyczy to przede wszystkim takich obszarów, jak: absorpcja funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zrównoważony oraz wielofunkcyjny rozwój wsi, gospodarka przestrzenna, turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Uczestniczył w kilku krajowych grantach naukowo-badawczych, w tym w dwóch jako kierownik projektu. Jest autorem oraz współautorem ponad 70 publikacji naukowych (w tym współredaktor 4 książek i monografii), głównie z zakresu geografii obszarów wiejskich oraz absorpcji funduszy UE.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum