Autor: Piotr Majdanik

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2006 roku członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich. Autor publikacji naukowych z zakresu literatury rabinicznej i filozofii żydowskiej. W obszarze jego zainteresowań mieszczą się przede wszystkim zagadnienia relacji Żydów z nie-Żydami zarówno w aspekcie halachicznym, jak i ideowym. W 2012 roku w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie obronił pracę doktorską „Prawa noachickie w ujęciu Majmonidesa. „Hilchot melachim u-milchamot”8-10”. Aktualnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Pardes jako tłumacz tekstów religijnych judaizmu. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum