Autor: Józef Maciuszek

Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie jest dyrektorem Instytutu Psychologii Stosowanej. Zajmuje się psychologią społeczną i psycholingwistyką oraz zagadnieniami z pogranicza psychologii  i antropologii filozoficznej. Autor badań empirycznych  z zakresu psychologii wpływu społecznego i przetwarzania różnych zjawisk językowych Napisał kilkadziesiąt artykułów naukowych i kilka książek, m.in. „Negacja w języku i komunikacji” (2006) oraz „Automatyzmy i bezrefleksyjność w kontekście wywierania wpływu. O przetwarzaniu negacji, metafor, wieloznaczności i presupozycji” (2012). 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum