Autor: Rafał Koschany

Adiunkt w Zakładzie Semiotyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje zainteresowania badawcze skupia na teorii interpretacji, pograniczu literaturoznawstwa i filmoznawstwa, kulturowych studiach miejskich oraz edukacji kulturowej. Autor artykułów publikowanych m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Kulturze Współczesnej”, „Estetyce i Krytyce”, „Studiach Kulturoznawczych” oraz w tomach zbiorowych. Współredaktor kilku książek, m.in. Horyzonty interpretacji. Wokół myśli Paula Ricoeura (2003), Fenomen słowa (2009), Musical. Poszerzanie pola gatunku (2013). W przygotowaniu znajduje się rozprawa poświęcona współczesnym teoriom interpretacji dzieła filmowego.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum