Autor: Magdalena J. Cyrklaff-Gorczyca

doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii, biblioterapeuta, profilaktyk i promotor zdrowia, animatorka społeczno-kulturalna, certyfikowany trener rozwoju umiejętności psychospołecznych. W swojej pracy naukowej skupia się na zagadnieniach pedagogizacji przez ukierunkowane czytelnictwo i wyselekcjonowane materiały audiowizualne, współczesnych metodach animacji i promocji instytucji non-profit oraz ich klientów, a także szeroko rozumianej profilaktyce uzależnień i promocji zdrowia. Autorka i realizatorka programów edukacyjno-profilaktycznych; koordynator i pomysłodawca akcji profilaktycznych (np. „Rockowo-beztytoniowo”). Od prawie dekady związana z sektorem organizacji pozarządowych, w których realizuje działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.  

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum