Autor: Małgorzata Geron

Adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka monografii Tymon Niesiołowski (1882–1965). Życie i twórczość (2004) oraz katalogu dzieł artysty, a także artykułów poświęconych sztuce końca XIX i XX wieku. Od 2005 roku współorganizatorka cyklicznie odbywających się Konferencji Sztuki Nowoczesnej w Toruniu, których efektem są publikacje: Sztuka 1905–1923. Malarstwo–Rzeźba–Grafika–Krytyka artystyczna (2006); Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce (2009); Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej (2011); The inspiration from the past in the art of the 20th and 21st centuries (2013). Członek AICA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki), Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum