Autor: Alicja Jarzębska

Emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk i teoretyk muzyki, w latach 2002-2008 dyrektor Instytutu Muzykologii UJ. Wykładała na uniwersytetach: The State University of New YOurk, Universität Regensburg, Universität Salzburg, Uniwersytet A. Komenskiego w Bratysławie, także w Instytucie Polskim w Moskwie . Prowadziła cykle wykładów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Akademii Muzycznej w Krakowie, na Uniwersytecie Muzycznym w warszawie. Autora książek: „Idee relacji serialnych” (1996), „Strawiński. Myśli i muzyka” (2002, uhonorowana nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i nominowana do nagrody im. J. Długosza), „Z dziejów myśli o muzyce” (2002), „Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku (wyd. 1, 2004).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum