Autor: Aleksandra Semenowicz

córka Haliny Semenowicz, malarka i scenograf teatralny. Ukończyła studia artystyczne: malarstwo u prof. Jana Cybisa i scenografię u prof. Jerzego Szajny. Pracowała w wielu teatrach w Polsce, m.in. przez wiele lat w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu, gdzie współpracowała z Krystyną Meissner. Zrealizowane tam przedstawienia odnosiły sukcesy i były nagradzane na międzynarodowych festiwalach. Takim przedstawieniem był Zmierzch Izaaka Babla i Balladyna Adama Mickiewicza. Współpraca z Tadeuszem Łomnickim – aktorem i reżyserem – zaowocowała wieloma wspaniałymi przedstawieniami, m.in. Ja Foyerbach Tankreda Dorsta, Końcówka Samuela Becketta. W Teatrze Nowym w Poznaniu zrealizowała z reżyserem Januszem Nyczakiem cieszące się dużym powodzeniem Damy i Huzary Aleksandra Fredry

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum