Autor: Karol Kłodziński

(ur. w 1987 r.) doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył historię i europeistykę na UMK. Jest stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dwukrotnie w latach 2013 i 2014 otrzymał stypendium START dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej; laureat programu MONOGRAFIE w 2017 roku), Fundacji Lanckorońskich z Brzezia, Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W roku akademickim 2009/2010 uchwałą Senatu UMK nadano mu tytuł Najlepszego Studenta UMK, a w roku akademickim 2011/2012 otrzymał tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół administracji wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, rzymskiego prawa publicznego, historii politycznej starożytnego Rzymu, historiografii nowożytnej oraz metodologii historii. Jest autorem i współautorem trzech książek oraz podręcznika licealnego. Swoje liczne artykuły naukowe publikuje na łamach cenionych i wysoko punktowanych czasopism.


 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum