Autor: Michał Kropkowski

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; studia na kierunku stosunki międzynarodowe rozpoczął na Uniwersytecie Warszawskim, zaś pracę licencjacką pt. „Stosunki polsko-ukraińskie w okresie II wojny światowej” obronił na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego „Elektor” działającego na Wydziale Prawa i Administracji UMK; członek Rady Wydziału WPiA UMK oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów UMK; prelegent i organizator wielu konferencji naukowych; koordynator projektu edukacyjnego „Szkoła Wyborów”; interesuje się prawem karnym oraz prawem wyborczym. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum