Autor: Tomasz Ligor

Dr Tomasz Ligor jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tutaj też doktoryzował się z zakresu chemii analitycznej w 2001 r. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki UMK. Główny obszar jego zainteresowań jest związany z chromatografią gazową i spektrometrią mas.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum