Autor: Dariusz Góra-Szopiński

dr Dariusz Góra-Szopiński - doktorat obroniony z wyróżnieniem we Francji (2000) nostryfikował w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Stypendysta Fulbrighta w Waszyngtonie oraz rządu francuskiego w Paryżu. Specjalizuje się w problematyce współczesnych doktryn politycznych, socjologii religii i metodologii nauk społecznych. Jest członkiem polskiego i amerykańskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP, APSA) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologów Francuskojęzycznych (AISLF). Redaguje polską bibliografię politologiczną i wykaz nowo przyznanych stopni naukowych w dziedzinie politologii, publikowanych na łamach kwartalnika "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne".

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum