Autor: Tomasz Małyszek

(ur. 1971), profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, germanista i pisarz. Za swoje dokonania naukowe został uhonorowany prestiżowymi stypendiami Fundacji Humboldta oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Opublikował dziesięć książek, w tym trzy powieści: Światło icień (Warszawa 1996), Kraina pozytywek (Warszawa 2001), Ambra. Baśń z Chin (Wałbrzych 2007), oraz siedem monografii w języku polskim i niemieckim, m.in. Wassermaler und Hungerkünstler. Kunst als Ding und Körper in der Literatur (Berlin 2010), Światłopisanie. Film niemiecki 1895–2010 (Wrocław 2013). Jest współautorem serii przekładów rozpraw filozofów niemieckiego oświecenia oraz wybranych dramatów Gerharta Hauptmanna. W Pracowni Estetyki Literatury Instytutu Filologii Germańskiej bada zależności między dziełami literackimi a innymi rodzajami sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem kina niemieckiego. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum