Autor: Paweł Gancarczyk

muzykolog, adiunkt w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, gdzie kieruje zespołem Katalogu Źródeł Muzycznych w Polsce oraz pracuje w redakcji kwartalnika „Muzyka". Wykłada w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w historii muzyki średniowiecza i wczesnej nowożytności, skupiając się na badaniach kultury muzycznej Europy Środkowej oraz problematyce źródłoznawczej i kodykologicznej. Współorganizator kilku międzynarodowych konferencji oraz sesji panelowych na kongresach w Tours, Pradze, Leeds i Barcelonie. Opublikował książkę Musica scripto. Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie Europy Łacińskiej (2001), a także szereg artykułów w takich periodykach, jak: „Muzyka", „Polski Rocznik Muzykologiczny", „Hudební věda" (Praga), „De musica disserenda" (Lublana), „Early Music" (Oksford), „Arti musices" (Zagrzeb). Przewodniczący Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum