Autor: Magdalena Ligor

jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora nauk chemicznych z zakresu chemii uzyskała w 2000 r. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK. Główny obszar jej zainteresowań naukowych jest związany z badaniem właściwości surowców roślinnych i produktów naturalnych przy użyciu technik chromatograficznych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum