Autor: Anita Gałęska-Śliwka

doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Podstaw Prawa Medycznego CM UMK w Toruniu. Autorka monografii „Śmierć jako problem medyczno-kryminalistyczny" (2009) oraz kilkudziesięciu innych publikacji z zakresu prawa karnego i kryminalistyki prawa medycznego. Współpracuje z serwisem internetowym Prawo i Zdrowie. Dwukrotna laureatka nagrody Rektora za działalność naukową i dydaktyczną.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum