Autor: Piotr Hulisz

gleboznawca i geograf, adiunkt w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu WNOZi UMK. Zajmuje się tematyką związaną z genezą, systematyką i geografią gleb, a także geochemią krajobrazu. Specjalizuje się w badaniach gleb zasolonych i zasiarczonych w Polsce. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych, opublikowanych zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych. Rezultaty swoich badań prezentował na forum międzynarodowym, m.in. na konferencjach we Francji, Holandii, Niemczech, Włoszech i na Węgrzech. Od 2010 roku bierze udział w projekcie COST Action FA0901 „Halophytes-from genes to ecosystems” jako przedstawiciel Polski. Pełni funkcję wiceprezesa Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (od 2011 roku).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum