Autor: Bolesław Sprengel

Historyk i politolog, podinspektor Policji w stanie spoczynku. Pracownik naukowy Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bada funkcjonowanie instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego. Autor 8 książek i 105 artykułów naukowych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum