Autor: Dariusz Pniewski

ur. w 1972 roku. Adiunkt w Zakładzie Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu Instytutu Literatury Polskiej UMK w Toruniu. Autor m.in. książki monograficznej Między słowem i obrazem. Studia o poglądach estetycznych i twórczości literackiej Norwida (Lublin 2005). Zainteresowania badawcze, poza twórczością Cypriana Norwida, obejmują teorię wzniosłości i jej artystyczne realizacje (literatura i malarstwo), problem desakralizacji sztuki XIX wieku oraz zależności między ówczesną estetyką a kwestiami społecznymi i politycznymi. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum