Autor: Magdalena Lewicka

doktor nauk humanistycznych, kierownik Pracowni Języka i Kultury Arabskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; arabistka i islamoznawca, lektor języka arabskiego, tłumacz przysięgły; absolwentka arabistyki i islamistyki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, zarządzania i administracji w Instytucie Handlowym na Uniwersytecie w Damaszku oraz Szkoły Języka Arabskiego dla Obcokrajowców w Damaszku i Kairze; członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, Union Européenne des Arabisants et Islamisants. Prowadzi badania naukowe w zakresie islamistyki i arabistyki, kitabistyki oraz glottodydaktyki; autorka monografii Świat islamu, Europa i reformy. Prolegomena Hayr ad-Dīna at-Tūnusīego (Toruń 2017), współredaktorka monograficznych prac zbiorowych: Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania (Toruń 2011), Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości (Toruń 2012), Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Teoria – praktyka – perspektywy (Toruń 2013), Dydaktyka języka arabskiego. Teoria – praktyka – perspektywy (Toruń 2013), Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie receptywnych sprawności językowych (Toruń 2014), Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie produktywnych sprawności językowych (Toruń 2015), Arabia. Stałe i zmienne w literaturze arabskiej (Toruń 2014), Bliski Wschód w procesie przemian, t. 1–2 (Toruń 2015), Tatarzy polscy – adoptowani do narodu (Toruń 2016), Politics and Society in the Islamic World (Łódź 2016), The World of Islam. Politics and Society, t. 1 Politics (Toruń 2017), The World of Islam. Politics and Society, t. 2 Society (Toruń 2017).


 


 


 


 


 


 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum