Autor: Anna Engelking

etnografka i etnolingwistka, pracuje w Instytuci Slawistyki PAN. Zajmuje się antropologią wsi białoruskiej i historią polskiej etnologii. Od początku lat dziewięćdziesiątych prowadzi badania terenowe na Białorusi. opublikowała monografię Klątwa. Rzecz o ludowej magii slowa (2000, wyd. 2: 2010) oraz kilkadziesiąt artykułów, dotyczących m. in. zbiorowej tożsamości białoruskich kołchoźników, problematyki pograniczy kulturowych i historii polskich badań etnograficznych w dwudziestuleci międzywojennym; jest tez autorką kilku biogramów zapomnianych etnologów w słowniku Etnografowie i ludoznawcy polscy (2007, 2010). Opracowuje spuściznę i biografię naukową Józefa Obrębskiego; wydała m. in. jego prace: Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje 2005) oraz Studia etnosocjologiczne, t. 1: Polesie (2007). Przygotowała do druku książkę Niny Łuszczyk-Ilienkowej Pińsk, Elektrownia. Mam dziesięć lat (2004) i kilka publikacji zbiorowych prezentujących wyniki interdyscyplinarnych badań Białorusi i jej pograniczy. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum