Autor: Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz
Tamara Brzostowska (ur. 1978) - adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN, absolwentka Instytutu Anglistyki oraz Instytutu Literatury Polskiej w systemie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Prezes Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych". Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich", „Pamiętniku Literackim", „Przestrzeniach Teorii" oraz monografiach zbiorowych. Tłumaczyła pisma Olgi Freudenberg, Michaiła Bachtina, Pawła Miedwiediewa, Iwana Kanajewa i bachtinologów. Zajmuje się historią doktryn literaturoznawczych, związkami teorii literatury i nauk biologicznych, modernizmem polskim, rosyjskim i angloamerykańskim oraz historią twórczości translatorskiej i myśli przekładoznawczej. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum