Autor: Anna Beata Kwiatkowska

 ukończyła kierunek matematyka numeryczna na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. UMK w Toruniu. Obecnie jest wykładowcą na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Zakładzie Metodyki Nauczania Informatyki i w Regionalnym Studium Edukacji Informatycznej (http://www.rsei.umk.pl) oraz nauczycielką informatyki w Liceum Akademickim Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (http://www.gimakad.torun.pl). Pod kierunkiem prof. Macieja M. Sysły przygotowuje pracę doktorską z teorii grafów dotyczącą reprezentacji i umieszczania zbiorów częściowo uporządkowanych. Prowadzi dodatkowo badania m.in. nad metodyką pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym, wspomaganiem nauczania pracą na platformie elektronicznej, jest też autorką programów nauczania informatyki na poziomie szkolnym oraz współautorką programów nauczania studentów wszystkich kierunków na UMK w zakresie przedmiotu technologie ICT. Organizuje wiele inicjatyw edukacyjnych, m.in.: cykliczną konferencję „Informatyka w Edukacji" (http://edu.rsei.umk.pl/iwe2011/), edycję polską Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr" (http://www.bobr.edu.pl/), ogólnopolską, próbną maturę z informatyki, konferencję „Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich do wykorzystania technik informacyjnych w procesie nauczania" (http://sdsinauczyciele.ecdl.pl/), otwarte seminaria informatyczne dla nauczycieli z regionu kujawsko-pomorskiego. Bierze udział w organizacji World Conference on Computers in Education WCCE2013, która odbędzie się w Toruniu.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum