Autor: Alicja Szostkiewicz

Absolwentka kierunków: Pedagogika o specjalności Edukacja Dorosłych  na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Zarządzania o specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Obecnie doktorantka na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Katedra Edukacji Dorosłych. Główne zainteresowania autorki to: uczenie się i nauczanie osób dorosłych, zamiany zachodzące w okresie średniej dorosłości, teorie uczenia się oraz powiazania andragogiki z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Pomysłodawca i koordynator cyklu Interdyscyplinarnych Konferencji Naukowych ukazujących pomost pomiędzy naukami pedagogicznymi i naukami z zakresu zarządzania. Prywatnie podróżniczka oraz miłośniczka polskich Tatr.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum