Autor: Witold Orzeszko

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi wykłady z przedmiotów: matematyka, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, ekonomia matematyczna, ekonometria z prognozowaniem, metody statystyczne w zarządzaniu jakością. Jest autorem lub współautorem publikacji naukowych z zakresu ekonometrii, jak również recenzentem uznanych czasopism naukowych. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół metod modelowania i prognozowania szeregów czasowych oraz ich zastosowań w finansach i ekonomii. Aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum