Autor: Marcin Jaworski

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze dotyczą mechanizmów tworzenia i recepcji tekstów kultury popularnej w kontekście tożsamości jej twórców i odbiorców, społecznego konstruowania obrazu i funkcji sztuki szczególnie w odniesieniu do współczesności (relacje między sztuką a kulturą popularną, funkcje sztuki w świecie ponowoczesnym), a także antropologicznego wymiaru kultury i sztuki.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum