Autor: Michał Łuczewski

(ur. 1979) – socjolog, metodolog, psycholog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Działu Badawczego w Centrum Myśli Jana Pawła II. Zajmuje się tematyką narodu, pamięci, ruchów społecznych, wartości oraz związków teologii i nauk społecznych. Stypendysta m.in. Collegium Invisibile, Fundacji im. W. Fulbrighta na Columbia University (2005–2006) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżniony w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego i w konkursie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszy doktorat z nauk społecznych, laureat Józef Tischner Fellowship w wiedeńskim Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Redaktor naczelny pisma antydyscyplinarnego „Stan Rzeczy” i członek zespołu redakcyjnego „44/Czterdzieści i Cztery”. Autor książek: “Erinnerungskultur des 20. Jahrhunderts. Analysen deutscher und polnischer Erinnerungsorte” (Peter Lang Verlag 2011) i „Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich” (PWN 2011).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum