Autor: Irena Kossowska

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie historii sztuki; profesor nadzwyczajny UMK w Toruniu; kierownik Zakładu Sztuki Nowoczesnej w Katedrze Historii Sztuki i Kultury WNH. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na europejskiej i północnoamerykańskiej sztuce nowoczesnej i współczesnej oraz na teorii i krytyce artystycznej XIX-XX wieku, w szczególności na relacjach między sztuką i polityką w okresie międzywojennym. Członek szeregu międzynarodowych organizacji. Jest autorką i współautorką monografiitakich m.in.  jak: The Symbolist Roots of Modern Art (Londyn 2015), Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914. Masters of Dreams: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914 (Kraków 2014), Bruno Schulz. Rzeczywistość przesunięta, (Warszawa 2012),1911 r. W stulecie Bazaru Polskiego. Henryk Grohman i grafika Młodej Polski (Kraków 2011), Symbolizm i Młoda Polska  (Warszawa 2010), Reinterpreting the Past: Traditionalist Artistic Trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and 1930s (Warszawa 2010) (...)Napisała około 200 artykułów naukowych, które ukazały się w takich czasopismach specjalistycznych jak CENTROPA, Umĕní, The Print Quarterly, Biuletyn Historii Sztuki, Rocznik Historii Sztuki, Roczniki Humanistyczne, Ikonotheka, Konteksty. Polska sztuka ludowa, Bulletin du Musée National de Varsovie, Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum