Autor: Marta Czyżak

Absolwentka historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł doktorski uzyskała na podstawie rozprawy Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 14081448 (wydanej w 2003 r.). Od 2008 r. związana z Sekcją Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na historii Kościoła i duchowieństwa w średniowiecznej Polsce oraz kodykologii. AutorkaKatalogu rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, opracowanego przy współpracy Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Arkadiusza Wagnera (2016) oraz szeregu not i artykułów, związanych zarówno z duchowieństwem katedralnym, jak i z księgami rękopiśmiennymi ze zbiorów toruńskich.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum