Autor: Jacek Kwiatkowski

Adiunkt w Katedrze Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół tematów związanych z wnioskowaniem bayesowskim, modelami szeregów czasowych oraz zastosowaniem pakietu ekonometrycznego Gretl w analizach ekonomicznych. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych, między innymi w takich czasopismach, jak:  „Journal of Statistical Software”, „Economics & Sociology” oraz „Sustainability”.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum