Autor: Wiktor Szewczak

politolog i socjolog, adiunkt w Katedrze Teorii Polityki na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę teorii polityki, socjologii polityki i metodologii politologii, w tym przede wszystkim zagadnienia z zakresu: teorii demokracji i jej relacji z praktyką funkcjonowania współczesnych systemów demokratycznych, racjonalności i nieracjonalności w procesach decydowania politycznego oraz w polityce w ogóle, statusu poznawczego politologii, problematyki pomiaru w naukach społecznych (przede wszystkim pomiaru demokracji), sprawiedliwości dystrybucyjnej oraz jej miejsca w dyskursie publicznym i w polityce

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum