Autor: Małgorzata Czarnocka

jest profesorem zwyczajnym, kierownikiem Zakładu Teorii Poznania i Filozofii Nauki w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Dziedziną jej zainteresowań badawczych jest filozofia nauki i epistemologia. Jest autorką około 120 artykułów i rozpraw, monografii: Kryteria istnienia w naukach przyrodniczych (1986), Doświadczenie w nauce. Analiza epistemologiczna (1992), Podmiot poznania a nauka (wyd. I- 2003), Droga do koncepcji prawdy symbolicznej (2009). Jest również redaktorem naukowym tomów rozpraw i monotematycznych numerów czasopism naukowych oraz bloków tematycznych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum