Autor: Krzysztof Lewalski

dr hab. profesor Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się szeroko rozumiane kwestie wyznaniowe na ziemiach polskich w XIX i XX w. W szczególności stosunek Kościołów chrześcijańskich do kwestii żydowskiej, relacje państwo – Kościół, dzieje Kościoła rzymskokatolickiego w Królestwie Polskim i w Rosji oraz zagadnienia dotyczące życia codziennego duchowieństwa, Publikował artykuły i recenzje m.in. na łamach „Przeglądu Historycznego”, „Studiów Historycznych” oraz „Kwartalnika Historycznego”. Z ostatnich publikacji można wymienić: Kościół rzymskokatolicki a władze carskie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Gdańsk 2008; „Dixit laicus clero: nunquam tibi amicus ero”, czyli o relacjach świata duchownych (rzymskokatolickich) ze światem świeckich na przełomie XIX i XX wieku, w: Duchowieństwo i laicy, red. A. Wałkówski, Warszawa 2010; Mariawityzm – „jedyna polska herezja poparta przez carat”? w: Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin 2010 oraz opracowanie wspomnień ks. I. Charzewskiego, 1000 mil w przelocie przez Europę. Zdjęcia migawkowe, Gdańsk 2011.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum