Autor: Justyna Straczuk

antropolożka kultury, etnografka. Ukończyła polonistykę i etnologię na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzowała się w 2005 roku w Szkole Nauk Społecznych przy  Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie obecnie pracuje. Przez wiele lat prowadziła badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Obecnie jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki związanej z antropologią emocji oraz antropologią jedzenia.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum