Autor: Małgorzata Mikołajczak

kierownik Zakładu Teorii i Antropologii Literatury oraz Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN (2011–2014), juror w konkursie „Lubuski Wawrzyn Literacki”. Autorka książek Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł (2000), „W cieniu heksametru”. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta (2004), Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta (2007), Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej (2011), Światy z marzenia. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta (2013). Publikowała m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Tekstach Drugich”, „Twórczości”, „Odrze”, „Kwartalniku Artystycznym”.  

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum