Autor: Maciej Gołąb

 (ur. 1952), ukończył studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się w 1981 doktoryzował, w 1990 habilitował, a w 1999 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Obecnie kieruje Katedrą Muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w historii, teorii i estetyce muzyki XIX i XX wieku, chopinologii oraz metodologii badań muzykologicznych. Opublikował ponad 130 prac w Polsce i za granicą, w tym książki: „DodekafoniaStudia nad teorią i kompozycją pierwszej połowy XX wieku” (1987), „Chromatyka i tonalność w muzyce Chopina” (1991, wyd. niem. 1995), „Józef Koffler” (1995, wyd. ang. 2004). Za monografię „Spór o granice poznania dzieła muzycznego” (¹2003, wyd. ang. 2008) otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Do ostatnio wydanych jego książek należą: „Józef Michał Chomiński. Biografia i rekonstrukcja metodologii” (2008) oraz „Muzyczna moderna w XX wieku. Między kontynuacją, nowością a zmianą fonosystemu” (2011). Pod jego redakcją ukazały się „Przemiany stylu Chopina”(1993), „Muzykologia we WrocławiuLudzie – historia – perspektywy (2005) i Chopin w kulturze polskiej „(2010). Jest redaktorem naukowym serii „Musicologica Wratislaviensia”.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum