Autor: Sebastian Kołodziejczyk

Filozof, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował w Uniwersytecie Jagiellońskim, University of Bristol, a potem w University of Oxford. Od 2002 roku zatrudniony w Instytucie Filozofii UJ. Autor wielu prac z zakresu metametafizyki, ontologii, filozofii umysłu, historii filozofii, filozofii kognitywistyki. Redaktor naczelny anglojęzycznego pisma „Polish Journal of Philosophy”. Współpracował lub stale współpracuje z wieloma czasopismami krajowymi i zagranicznymi. Założyciel i członek zarządu Central European Society for Philosophy of Religion, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Laureat wielu nagród i stypendiów, w tym m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Tygodnika „Polityka”.​

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum