Autor: Jan Pisuliński

W 1992 r. po ukończeniu studiów historycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Powszechnej Najnowszej Instytutu Historii macierzystej uczelni. W 2000 r. obronił doktorat Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923, którego rozszerzeniem jest prezentowana książka. W 2009 r. opublikował pracę Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1947. W 2010 r. zdał kolokwium habilitacyjne. Od lutego 2011 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Rzeszowskim, kieruje Zakładem Historii Najnowszej Instytutu Historii UR. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych. W latach 2000-2005 pracował dodatkowo w Biurze Edukacji Publicznej Oddziału IPN w Rzeszowie.


 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum