Autor: Grzegorz Grochowski

literaturoznawca, dr, adiunkt w Pracowni Poetyki Teoretycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się genologią i analizą dyskursu. Autor książki Tekstowe hybrydy (wyd. 1 – 2000). Współautor Słownika pojęć i tekstów kultury (2002). Przełożył pracę zbiorową Dyskurs jako struktura i proces (2001). Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Przestrzeniach Teorii” oraz w polskich i międzynarodowych tomach zbiorowych. Członek kolegium redakcyjnego „Tekstów Drugich”.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum